Bergvärme – effektiv och miljövänlig energilösning

Bergvärmepumpar - En pålitlig och effektiv värmekälla

Bergvärmepumpar är en utmärkt lösning för att utnyttja jordens stora och i princip outtömliga energiresurs. Solen värmer marken som lagrar energin, vilket gör bergvärme till ett effektivt val i Sverige. Hos Forsbergs Energiteknik får du professionell hjälp med energieffektivisering för din fastighet.

Hur fungerar bergvärmepumpar?

Bergvärmepumpen hämtar energi från en kollektorslang som cirkulerar en vätska för att hämta värme från borrhål eller markslinga. Värmen överförs till värmesystemet genom värmepumpen och skickas vidare ut i fastigheten.

Bergvärme - olika möjligheter

Bergvärmepumpar hämtar sin energi från primärt tre källor: Berg, Jord och Sjö.

Fördelar med bergvärme

Forsbergs Energiteknik erbjuder bergvärmelösningar med många fördelar:
  • Stor ekonomisk besparing och en investering som betalar sig själv över tid
  • Kan även användas för att ge kyla på sommaren
  • Miljövänligt
Kontakta Forsbergs Energiteknik för kostnadsfri rådgivning för ditt bergvärmeprojekt och upplev de många fördelarna med denna pålitliga och miljövänliga värmekälla. Vår expertis är här för att erbjuda rådgivning, installation och energieffektivisering för din fastighet eller industri.

Bergvärme - en pålitlig värmekälla 

Bergvärmepumpen hämtar energi från en kollektorslang. I kollektorslangen cirkulerar en vätska som avger den kallare temperaturen som kommer från från värmepumpen och hämtar varmare temperaturer från borrhål/markslinga.​​​​​​​
Den varmare temperaturen i vätskan från borrhål/markslinga avges i sin tur i en värmeväxlare (förångare) där ett köldmedium värms upp av vätskan. Värmepumpens kompressor höjer trycket och därmed temperaturen på köldmediet. Värmen överförs till värmesystemet i en värmeväxlare (kondensor) och skickas vidare till värmesystemet.

Kontakta Forsbergs Energiteknik idag

Är du intresserad av att installera bergvärme i din fastighet eller industri? Forsbergs Energiteknik är redo att hjälpa dig med allt från planering och rådgivning till installation och underhåll. Kontakta oss idag för att få mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att spara pengar, energi och bidra till en mer hållbar framtid.

Effektiv egenförbrukning av solel

Eftersom egenproducerad solel är billigare än att ta ut el från nätet ger egenförbrukning ekonomiska fördelar. Ett optimerat anläggningskoncept med perfekt anpassade komponenter säkerställer en hög egenförbrukning.
[1] Solcellsanläggning
[2] Solceller – växelriktare
[3] Solceller – mätare
[4] Elförbrukare
[5] Elmätare värmepump
[6] Värmepump med Vitotronic 200 (typ WO1C)
[7] Uttag- och inmatningsmätare
[8] Allmänna elnätet
bergvarmepumpbergvarme-2bergvarme