Ferroamps fasbalanseringsteknik:

Fördelar och effektivitet med Forsbergs Energiteknik

Ferroamps fasbalanseringsteknik

Ferroamps fasbalanseringsteknik erbjuder revolutionerande fördelar för fastigheter, inklusive minskad nätavgift och effektiv elanvändning. 


Minska nätavgift och optimera belastning

Fasbalanseringstekniken minskar fastighetens nätavgift genom att öka utrymmet mellan huvudsäkringen och lasterna. Detta ger möjlighet att antingen sänka huvudsäkringen och spara pengar på elräkningen eller öka belastningen för att möta behoven hos fastigheter med hög elbelastning.


Utjämna obalans mellan faserna

Ferroamps fasbalanseringsteknik utjämnar obalans mellan faserna i fastigheten och optimerar energianvändningen. Genom att använda EnergyHub för att överföra energi mellan fasledarna kan obalansen utjämnas och elnätet användas effektivt.


Effektiv elbilsladdning

Fasbalanseringstekniken möjliggör snabbare och mer effektiv elbilsladdning genom att öka utrymmet mellan huvudsäkringen och lasterna i fastigheten. Detta är en stor fördel för fastigheter med hög elbilstrafik.


Prisvärd lösning

Ferroamps fasbalanseringsteknik är en prisvärd och enklare lösning än att byta serviskablar eller säkra upp fastigheten. Detta gör det till ett attraktivt alternativ för fastighetsägare som vill optimera sin energianvändning utan stora investeringar.


​​​​​​​Kontakta Forsbergs Energiteknik för rådgivning