Effektiv solelsproduktion med våra smarta växelriktare

Effektiv solelsproduktion med våra smarta växelriktare

Forsbergs Energiteknik AB erbjuder en smart lösning för att effektivisera din solelsproduktion med hjälp av våra intelligenta växelriktare. Lär dig hur de fungerar och hur de kan optimera ditt solenergisystem.

Vad är en växelriktare?

En växelriktare är en elektronisk enhet som omvandlar likström (DC) från solceller till växelström (AC) som kan användas i fastigheter och anslutas till elnätet. Växelriktare är en viktig del av solenergisystem eftersom de gör solenergin användbar för vanliga hushålls- och industrianvändningar.

​​​​​​​Växelriktare - Hjärnan i systemet

Växelriktaren spelar en central roll i ett smart elsystem, där den fungerar som hjärnan som möjliggör en sömlös integrering av solceller, elbilsladdning och energilager. Genom intelligent styrning och realtidsövervakning skapas en effektiv och dynamisk elektrisk miljö. Forsbergs Energiteknik har valt att använda Ferroamps EnergyHub, som anses vara den mest avancerade växelriktaren på marknaden. Denna sofistikerade teknik för mätning och omvandling av elektrisk energi ger användarna en solid grund för att fatta beslut om energieffektiviseringar och öppnar upp möjligheten till nya innovativa energitjänster.
​​​​​​​

Lastbalansering med ACE-teknik

Vår patenterade ACE-teknik för lastbalansering låter dig i realtid fasbalansera och frigöra effekt för elbilsladdning, samtidigt som du kan kapa kostnader genom att ändra säkringstariffer och/eller kapa effekttoppar.

PowerShare: Dela solenergi mellan byggnader

Koppla samman flera EnergyHub-system med PowerShare för ett kostnadseffektivt sätt att dela solenergi, elbilsladdning och energilager mellan flera byggnader. Öka egenanvändningen av producerad energi och fördela nyttan med hjälp av energilager.

Flexibilitet och anpassningsförmåga

EnergyHub-systemet är flexibelt och kan enkelt anpassas till alla effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter. Det är framtidssäkert och lätt att bygga ut med fler solpaneler, ökad lagringskapacitet eller tillägg av DC-laddare för elbilar.
​​​​​​​

Kontakta oss för mer information

Kontakta Forsbergs Energiteknik AB idag för mer information om våra smarta växelriktare för solcellspaneler och hur de kan optimera din solelsproduktion. Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för er fastighet